®

MYCS B.V. hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van privacy. MYCS B.V. vraagt alleen naar persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

De website van MYCS B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik door jou en andere gebruikers van de pagina’s op de website. MYCS B.V. houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

MYCS B.V. gebruikt je gegevens uitsluitend voor het doel dat je ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door MYCS B.V. in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op jouw uitdrukkelijk verzoek.

MYCS B.V. kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door MYCS B.V. worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over jou verzamelen. MYCS B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

MYCS B.V. behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen. Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens binnen deze website, dan kun je contact opnemen door een bericht te sturen naar admin@mycs.nl.